Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ» ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ – Μᾶς κυβερνοῦν οἱ Ἀντίχριστοι ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ» ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ – Μᾶς κυβερνοῦν οἱ Ἀντίχριστοι

Γράφει Παναγιώτης Ἀποστόλου                                      Ἐπικεφαλῆς τῆςἙλλήνων Πολιτείας


Ἐπὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας δημιουργήθηκαν ἐπίλεκτα σώματα (σ.σ. ἀπό τὸν Σουλτάνο Ὀρχὰν τὸ 1327), τὰ σώματα τῶν γενιτσάρων! Στὴν ἀρχὴ τὰ ἀποτελοῦσαν αἰχμάλωτοι ἀπὸ τοὺς πολέμους τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ στὴν Ἑλλάδα ποὺ εὑρισκόταν ὑπὸ κατοχήν, ἀπὸ χριστιανόπουλα, τὰ ὁποία τὰ ἔπαιρναν ἀπὸ τὶς οἰκογένειὲς τοὺς σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία καὶ ἀφοῦ τὰ τούρκευαν σπέρνοντας τὸ μίσος στὴν ψυχὴ τούς, τὰ ἔθεταν σὲ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία κατὰ τῆς Πατρίδος τοὺς καὶ τῶν ἴδιων τῶν γονιῶν τούς! Οἱ γενίτσαροι, ἐπὶ τέσσερις αἰῶνες ἀποτελοῦσαν τὸν πολιορκητικὸ κριὸ τῆς πολεμικῆς μηχανῆς τῆς Αὐτοκρατορίας, ποὺ ἔκαναν τὴ βρώμικη δουλειὰ κατὰ τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων!

Οἱ γενίτσαροι τῆς Μεταπολίτευσης καὶ τῶν Μνημονίων

Τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος στὸ ἄρθρον 3 ἀναφέρει: Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ποὺ γνωρίζει κεφαλὴ τῆς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν …

Παραδοσιακὰ ὁ λαὸς μᾶς ἔζησε μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ὅταν ἀποτίναξε τὸν τουρκικὸμ ζυγὸν ἀπὸ τὶς πλάτες τοῦ, μὲ τὴν ἑλληνορθόδοξον παράδοσιν ποὺ μεταφερόταν ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά!

Δυστυχῶς ὅμως, στὰ χρόνια τῆς Μεταπολιτεύσεως καὶ ἀκόμη περισσότερο στὰ Μνημονιακὰ χρόνια, οἱ κυβερνῶντες τὴν Πατρίδα, εἴτε ἦταν κυβέρνηση ἡ ΝΔ, εἴτε τὸ ΠΑΣΟΚ, εἴτε σήμερα οἱ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, προσπάθησαν μὲ μιὰ σειρὰ ἀνθελληνικοὺς καὶ ἀντίχριστους νόμους νὰ δηλητηριάσουν τὴν καρδιὰ καὶ τὸ πνεῦμα τῶν ἑλληνοπούλων, στρεβλώνοντας ἢ καὶ ἐκμηδενίζοντας αὐτὴν τὴν ἑλληνορθόδοξον παράδοσιν, διὰ μέσω τῆς ἀλλοιώσεως τῶν σχολικῶν βιβλίων ἢ παρεμβαίνοντας σὲ αὐτὸ ποὺ χαρακτήριζε τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση στὰ σχολεῖα!

Ἔτσι, ποιὸς θὰ ξεχάσει τὶς παρεμβάσεις στὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς Δν Μαριέττας Γιαννάκου μὲ τὴν συγγραφικὴν τῆς ὁμάδα ποὺ προΐστατο ἡ ἀλήστου μνήμης Μαρία Ρεπούση;

Ποιὸς θὰ ξεχάσει τὴν Ἄννα Διαμαντοπούλου τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας τοῦ ΠΑΣΟΚ;

Ὡστόσο ἡ σημερινὴ κυβέρνηση εἶναι πράγματι μιὰ κυβέρνηση ἀντιχρἰστων! Ὄχι ἄθεων, γιατὶ οἱ ἄθεοι δὲν πολεμοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἀλλὰ κατὰ κυριολεξία Ἀντίχριστοι, πολέμιοι δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ μᾶς καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν Πίστεώς μας!

Μᾶς κυβερνοῦν οἱ Ἀντίχριστοι ποὺ ἰσλαμοποιοῦν τὴν Πατρίδα

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἀντίχριστη κυβέρνηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καὶ τοῦ Πάνου Καμμένου “βιάζει” καθημερινῶς τὴν Ὀρθοδοξίαν!
Αὐτοὶ οἱ “σατανάδες” εἶναι πολέμιοι τῆς θρησκείας τῆς ἀγάπης, τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὑπέρμαχοι τῆς θρησκειολογίας, ποὺ εἶναι ὁ Δούρειος Ἵππος τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῆς Πατρίδας μᾶς, ἀφοῦ πρῶτα πλημμύρισαν τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα μὲ μουσουλμανόπαιδα, ἐκτελώντας τὸ σχέδιο τῆς ΠΤν καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως!

Τὴν θρησκειολογία τὴν ἐφάρμοσαν ἤδη στὰ σχολεῖα μᾶς, ξεριζώνοντας ἀπὸ τὰ ἑλληνόπουλα τὸν Χριστό, σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀναδείξουν τὰ “χαρίσματα” τοῦ Μουσουλμανισμοῦ καὶ τοῦ ἱεροῦ τοὺς βιβλίου τοῦ Κορανίου! Τῆς θρησκείας τοῦ μίσους, ποὺ δυστυχῶς στὶς ἡμέρες μᾶς βιώνουμε τὸ “μεγαλεῖο” τῆς μὲ τὰ πάμπολλα τρομοκρατικὰ χτυπήματα ποὺ διαπράττουν οἱ φανατικοὶ ὑποστηριχτὲς τῆς σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μὲ ἑκατόμβες ἀθώων ἀνθρώπων, ἐν ὀνόματι τοῦ Ἀλλάχ!
Ἔτσι, στὴν Ἑλλάδα τῆς Ὀρθοδοξίας διδάσκουν τὰ παιδιὰ μᾶς, μεταξὺ τῶν ἄλλων τραγικῶν, στὸ βιβλίο Θρησκευτικῶν τῆς Γ' Δημοτικοῦ πὼς ὁ Ἀλλὰχ εἶναι ἐλεήμων καὶ φιλεύσπλαχνος!
Ἂν δὲν εἶναι σύγχρονοι γενίτσαροι αὐτοί, τὶ ἀκριβῶς εἶναι;
Καὶ ἂν κάποιος ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ μετατρέψει τὸ κράτος σὲ οὐδετερόθρησκον, θὰ ἀπαντήσω πὼς ὄχι, τὸ μετατρέπει σὲ κράτος τοῦ Ἰσλάμ, ἀφοῦ μὲ τὴν ἀθρόα λαθρομετανάστευση σύντομα θὰ γίνει ἡ Ἑλλάδα, μία ἀκόμη Μουσουλμανικὴ χώρα!

Ποῦ βρίσκεται ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς;

Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς θρησκειολογίας στὰ σχολεῖα μᾶς εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου ποὺ μόλις ἄρχισε νὰ λιώνει καὶ εἶναι ὁ προάγγελος τοῦ μεγάλου κακοῦ ποὺ θὰ ἀκολουθήσει!
Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ πλανᾶται ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Κοινωνία εἶναι, πὼς ἀκριβῶς ἀντιδρᾶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας;

Μὲ ἔκτακτη σύγκλιση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς 27 Ἰουνίου 2017 γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;

Ε καί! Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς, ἔκανε τῆς κυβερνήσεως “τὰ μοῦτρα κρέας”, ποὺ λέγει καὶ ὁ θυμόσοφος λαός μας!
Ἐξαίρεση στὸν θλιβερὸν κανόνα τῶν θλιβερῶν κοσμικῶν Ἱεραρχῶν μᾶς, κάποιοι λίγοι πεφωτισμένοι Ἱεράρχες μᾶς, ὅπως ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Ἀιγιαλείας Ἀμβρόσιος, ποὺ σηκώνουν σὲ αὐτοὺς τοῦ χαλεποὺς καιροὺς γιὰ τὸ Ἔθνος μας, τὸν Σταυρὸν τοῦ Μαρτυρίου!

Ὅμως, ἂς καταλάβει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς καὶ ἃς κηρύξει ἕναν θρησκευτικὸν ἀνένδοτον ἀγώνα κατ' αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως!

Ἔχει ὡς τεράστιο ὅπλο τὴν ἀθρόα, αὐτόβουλη, χωρὶς κανένα κάλεσμα μάζωξη τοῦ λαοῦ μᾶς, ποὺ πλημμυρίζει τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησιὲς μᾶς!

Χωρὶς νὰ τάζουν στὸ λαόν μας λαγοὺς μὲ πετραχήλια, χωρὶς νὰ ἐκλιπαροῦν τὴν ὅποια μάζωξη! Ὁ Χριστὸς μᾶς εἶναι αὐτὸς ποὺ τραβάει σὰν τὸ μέλι τὸν πιστὸν λαόν μας!

Ἄς λάβει τὶς ἀποφάσεις τῆς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος! Ἔφθασε ὁ κόμπος στὸ χτένι!

Ἀπαιτεῖται ρήξη καὶ ἀνατροπὴ τοῦ σαπίου καὶ τοῦ διεφθαρμένου πολιτικοῦ Συστήματος ποὺ μᾶς κυβερνᾶ!!

ΟΜΟΛΟΓΙΑ